fbpx

Laat ze niet alleen wezen

Onze campagne “Laat ze niet alleen wezen” is opgezet in samenwerking met Why Donate, online platform voor Crowdfunding voor Goede Doelen.
Het richtbedrag van deze fondsenwerving (jan-dec 2021) is 1 miljoen euro en specifiek bestemd voor de aanschaf, verbouwing en het onderhoud van de faciliteiten waarbinnen het weeshuis en de jeugdopvang gehuisvest wordt.

ummah chat_page-0001
CORONA CARE_page-0001
Thank_page-0001

 

Onze missie

Stichting Islamitische zorg is een stichting die zorg draagt voor aankoop en onderhoud van panden ten behoeven van de islamitische zorg in Nederland. Ons doel is om  in sha Allah geldte  inzamelen voor een project om jongeren op te kunnen vangen en passende begeleiding te kunnen geven. In een natuurlijke omgeving; terug naar de fitrah (natuurlijke aanleg)

Ontwerp zonder titel (50)

 

Onze missie

Stichting Islamitische zorg is een stichting die zorg draagt voor het opzetten en in stand houden van een gedegen intercultureel zorgaanbod.

Enerzijds door aankoop en onderhoud van panden ten behoeve van islamitische en interculturele zorg in Nederland door middel van geldinzameling. Anderzijds door de uitvoering van hulp, advies en ondersteuning aan jeugd, jongeren, kwetsbare gezinnen, ouderen mensen met een beperking en vluchtelingen.  

Ons doel is om jongeren op te kunnen vangen en passende begeleiding te kunnen geven. In een natuurlijke omgeving; terug naar de fitrah (natuurlijke aanleg)

Met de kracht van de ummah kunnen wij het bereiken. Laten we:

hands

Weeskinderen  begeleiden naar een betere toekomst.

CARE for LifeSkills
Het huidige interculturele zorgstelsel in Nederland is aan flinke
veranderingen onderhevig, Nederland anno nu diverser in haar demografie dan ooit en hiernaast hebben de noodmaatregelen rondom Covid-19 enorme impact op zorgbehoevenden en mensen die zorg bieden. Hiernaast vragen grootschalige sectorbrede hervormingen in de afgelopen jaren van zorg en welzijnorganisaties om meer te sturen op resultaten, het netwerk meer te betrekken en meer te kijken naar wat iemand nog zelf of met hulp van zijn omgeving kan. 

De verschillende ontwikkelingen hebben een grote impact op de groeiende
zorgbehoefte van onze doelgroep, waaronder de kwetsbare gezinnen,
vluchtelingen en ouderen waar stichting SIZ in de afgelopen jaren steun aan heeft geboden. De noodmaatregelen van de overheid raken deze mensen en hebben impact op hun vitale levensbehoeften, ontwikkeling en toeleiding naar zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Hiernaast beschikken ook mensen die hulp bieden in hun eigen community of doneren in tijd van crisis vaak minder middelen om hun hulp te kunnen continueren. Hun solidariteit en vrijwilligerswerk is minder vanzelfsprekend maar vaak nog wel mogelijk.

Dit resulteert in een situatie waar vele kinderen (en ouders) van dag tot dag worstelen om rond te komen en op de goede weg te blijven. Binnen de
huidige Nederlandse zorg worden ze echter soms nog onvoldoende gehoord en vaak ook niet altijd voldoende begrepen. De huidige zorgverlening is nog niet altijd voldoende uitgerust om ook mensen met andere achtergronden adequaat te ondersteunen.
544aa01c-e1fe-41a9-af21-fc2873b3132e

Ze begeleiden met liefde en ze ondersteunen.

 
Voor gezinnen met een migratieachtergrond die leven onder de armoedegrens en alleenstaanden met veel kinderen is het niet vanzelfsprekend alleen naar de voedselbank te gaan als die ver weg is. Ook is er vaak een tekort aan speelgoed en kan begeleiding
op afstand praktische oplossingen bieden op alledaagse incidenten.
Hiernaast kampen gezinsleden met een hogere mate van kwetsbaarheid,
bijvoorbeeld wanneer ze verkeren in overgangssituaties/scheidingen,
dakloosheid of gebrek aan vitale levensmiddelen.
 
In veel gevallen is er een hogere mate van spanningen wanneer er sprake is van (te) klein behuizing en kunnen jongeren thuis hun energie niet voldoende kwijt met name in gevallen waarbij gezinsleden kampen met depressie of problemen waarbij zij een machtsverhouding ervaren. Veel jongeren durven  niet uit te komen of te spreken over de problemen die ze ervaren.Veel van de vluchtelingen in ons netwerk leven onder de armoedegrens en kampen met oorlogstrauma’s/depressie.

Het is voor veel gezinnen niet vanzelfsprekend vlees of vis aan te schaffen
dat ritueel geslacht is en vaak zit dit niet bij de voedselpakketten van de
voedselbank. Ook kampen ze met taalachterstanden die ervoor zorgen dat
ze alle beleidsontwikkelingen niet kunnen bijhouden. Ouderen hebben
moeite met boodschappen doen en verkeren in veel gevallen in een sociaal
isolement. In de aankomende pagina’s wordt weergegeven
41c1de7b-7b34-4915-bfe4-5744b927b50c

Hand in hand een toekomst creëren voor onze kinderen

 

 

Met dit project geven wij weeskinderen een 2e kans. Klik op de onderstaand knop en doneer !

Doneer voedsel paketten