fbpx

Doelen

Thank You For Your
Desire To Give!

Islamitische voedselbank Noord Nederland

Jaarlijks komen er steeds meer gezinnen in financiële problemen. De oorzaken zijn uiteenlopend. Veel wordt niet…

Islamitische voedselbank Noord Nederland

Jaarlijks komen er steeds meer gezinnen in financiële problemen.
De oorzaken zijn uiteenlopend. Veel wordt niet gezien en gebeurt in stilte. Alhamdullilah hebben we het vertrouwen van mensen om met problemen bij ons aan te kloppen.
In Corona tijd hebben we een aantal acties gehad.
Boodschappenacties voor mensen die ziek of risicogroep waren tot mensen die door financiële achteruitgang in de knel kwamen. Tijdens deze acties kwamen we ook bij ouders die getroofen waren door de toeslagenaffaire en deze waren zo dankbaar dat ze nu zelf jaarlijks op ieder hun eigen manier bijdragen om ons te helpen met de acties.

Maar ook de ramadanpakkettenacties in de Ramadan (ook bekend als iedereen iftar) de afgelopen jaren.
En met Eid al Adha hebben we ook jaarlijkse acties.

Jaarlijks hebben we zo’n 400 gezinnen in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel die in ons bestand zitten.

Omdat het krijgen van (voedsel-)pakketten en / of boodschappen onder inkomen vallen bij uitkeringsgerechtigden en ons gebied waar we in werken zo groot is: bieden we geen maandelijkse hulp aan.  Maar proberen we zo snel mogelijk passende hulp en hulpverlening op te tarten en mensen weer op eigen financiën te kunnen laten vertrouwen.

Hulpverlenende organisaties in de regio’s weten ons ook te vinden.
Ook de voedselbanken in bepaalde regio’s komen bij ons met vragen voor specifiek casuïstiek (gezinssituaties) om te helpen met voeding (denk aan vluchtelingen en halal voeding, of bepaalde voedings- en gezondheidsvoorschriften waar anders geen hulp voor bestaat.

 

Voor deze acties zijn jaarlijks:
€ 61.400,-  Help ons. 400 gezinnen zijn ca 1200 mensen (meer) die door jullie hulp minder zorgen hebben.
Huur pand voor opslag (ca € 600,- per maand = € 7.200 per jaar)
Gas en licht (ca € 100,- per maand = € 1.200 per jaar)
Brandstof en transportkosten (ca € 400,- per maand = € 5.000 per jaar)
Productkosten (ca €4.000,- per maand = € 48.000,- per jaar)
Overheadkosten zijn er vanzelfsprekend ook de kosten elders opgeteld

(dit zijn gemiddelden gebaseerd op ons bestaande cliënten bestand.

Personal Info

Donation Total: €100,00

Weeshuis

In Nederland wonen ruim 1 miljoen moslims, en een passende zorgvoorziening is nog niet gerealiseerd. Daar…

€18.493 of €1 million
7 Donations

Weeshuis

€18.493 of €1 million raised

In Nederland wonen ruim 1 miljoen moslims, en een passende zorgvoorziening is nog niet gerealiseerd.
Daar willen we in sha Allah op korte termijn verandering in gaan brengen.
Veel ouders realiseren zich niet dat in Nederland als je alleenstaande ouders bent en een operatie

tegemoet gaat en je niet wakker wordt er een medewerker van een zorgorganisatie zicht buigt over het welzijn van je kinderen. Zeker als er niks geregistreerd staat.
Ouders van kinderen die uit huis geplaatst moeten worden of dreigen te worden bellen ons geregeld met een hulpvraag. En ook organisaties bellen geregeld met een of meer kinderen uit een gezin die snel ergens geplaats moeten worden. Vooralsnog hebben we hier (nog) geen plek voor. Maar daar werken we hard naar toe. Een plek waarbij professionals de kinderen en / of gezinnen zowel thuis als op een eigen locatie begeleiding en ondersteuning bieden om door de beproeving heen te komen.
Veel van deze gezinnen voelen zich erg eenzaam in hun strijd. En niet altijd goed begrepen door broeders en zusters.
Pleegoudersschap en gezinshuizen maken we ons ook al lang hard voor. En worden ook veelvuldig gevraagd om mee te denken in oplossingen.
Toch is de hulpvraag zo groot dat we echt een eigen plek nodig hebben. Het liefste gisteren nog. Op dit moment begeleiden we de weeskinderen in ons bestand ambulant. Dus we gaan naar de kinderen toe. Maar dit is voor de kinderen en de begeleiding niet altijd een goed werkbare situatie.
Veel niet islamitische organisaties zien ook het belang van een locaties die aan kan sluiten bij de kinderen en / of hun gezinnen.

Om een pand aan te kunnen kopen hebben we zeker 1 miljoen Euro nodig. In sha Allah.
Doe jij mee?
Doneer nu.

Personal Info

Donation Total: €10,00

Huur Gas & Licht

Alhamdullilah hebben we sinds 2020 een eigen pand. In dit pand gebeuren verschillende activiteiten. En is…

€0 of €26.400
0 Donations

Huur Gas & Licht

€0 of €26.400 raised

Alhamdullilah hebben we sinds 2020 een eigen pand. In dit pand gebeuren verschillende activiteiten.

En is “thuisbasis” voor de studenten en hulpvragers. Maar een pand moet ook huur gas en licht, internet etc etc hebben.

Ook zitten we op het terrein van de Hanzehogeschool en de RUG dus veel mewewerkers en studenten weten ons te vinden om even een praatje te maken, even gebed)en) te verrichten etc etc.

De kosten daarvoor zijn opgebouwd uit:

Gas en licht ca € 400,- per maand = € 4.800,- per jaar

Huur € 1500,- per maand = € 18.000,- per jaar

Internet en telefonie ca € 300,- per maand = € 3.600,- per jaar

Jaarijkse kosten: € 26.400,-

Wil je ons hiermee helpen?

Personal Info

Donation Total: €5,00

Bekijk hier het weeshuis plan

Weeshuis

Zorg en welzijn in en buiten de ummah

De islaam is de meest prachtige religie. Alhamdullilah. Van rechten van de mensheid tot rechten voor…

Zorg en welzijn in en buiten de ummah

De islaam is de meest prachtige religie. Alhamdullilah. Van rechten van de mensheid tot rechten voor je omgeving. Iedereen heeft recht op goede zorg en verzorging en moeten we dingen samen aanpakken.
Het westen is vrij individualistisch ingesteld. Dat wil niet zeggen dat de mensen ook zo zijn. Zoals we weten is iedereen geboren met een natuurlijke aanleg (fitrah) waarbij gezamelijkheid ook nodig is. Daarom sluit iedereen ook zo graag laagdrempelig aan.

Toch liggen er op veel onderwerpen qua zorg taboes. Mensen melden zich niet bij de moskee, of durven dat soms niet. Maar ook weten ze de wegen rochting overheid en hun rechten op zorg vaak niet. Dit gat proberen we (op) te vullen. Dat betekent dat onze medewerkers naar de mensen toe gaan (of telefonisch) om goed uit te zoeken wat de hulpvraag is. Soms hebben we dan een medewerker nodig die een specifieke taal spreekt of dan zoeken we in ons netwerk. En doordat we de systemen kennen van alle kanten kunnen we goed inschatten wat nodig is. En proberen dan samen met de hulpvragers de hulpvraag helder te krijgen en passende hulp in te zetten of te organiseren. Dat kunnen gesprekken zijn met een (huis-)arts, of met een instelling of gemeente. Maar soms blijven ze bij ons.

Ook veilig thuis werken we mee samen. Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Belangrijk is om te weten: een beslissing om een kind uit huis te plaatsen. (of een oudere bijvoorbeeld bij dementie) is nooit onze beslissing. Deze beslissingen liggen bij de daarvoor aangestelde organisaties. Wat wel wel doen is kijken of er nog dingen zijn die in het gezin lukken of voorwaarden helder te krijgen of veiligheidsplannen te maken.

De hulpvragen die de stichting krijgt vallen onder de geïndiceerde zorg. Dus er is (vaak) nog geen budget voor de zorg. Vanzelfsprekend zijn we aan het kijken of bepaalde taken en verantwoorlijkheden (deels) vergoed kunnen worden. Maar dat maakt ook afhankelijk. En we willen het liefste zo onafhankelijk mogelijk kunnen werken.

Dat kan alleen met jullie steun.

Voor deze zorg moeten we naar cliënten toe (reiskosten) we bellen veel met organisaties en instanties (telefoonkosten) en mailen en helpen ook mensen met allerlei financiële en administratieve zaken (kosten voor internet en kopiëren, bureau etc)

Kortom: we kunnen niet zonder jullie donaties. En vele gezinnen en vele individuen en familiesystemen werken weer / beter, dankzij jullie gulle donaties.

 

Jaarlijks benodigde budget:

€ 61.400,-

€ 24.000,-

€ 26.400,-

€ 30.000,- activiteiten

€ 141.800,-  totaal
zo veel mogelijk proberen we kortingen te krijgen en met gratis producten te werken, en donateurs en sponsoren te krijgen voor alles.

Personal Info

Donation Total: €5,00

Projecten & activiteiten

We hebben verschillende activiteiten en acties. Bijvoorbeeld: ieder kind kan sporten waarbij we met professionals kinderen…

€0 of €30.000
0 Donations

Projecten & activiteiten

€0 of €30.000 raised

We hebben verschillende activiteiten en acties.

Bijvoorbeeld: ieder kind kan sporten waarbij we met professionals kinderen kennis laten maken met verschillende sporten. (schaken, boogschieten, schaatsen, sleeën, skeeleren, paardrijden,  fietsen etc etc.

Maar ook voor volwassenen. Zowel sporten als dagbestedingsactviteiten.
Handwerken, knutselen, houtbewerking, sieraden maken, koken, samen eten, quraan groepen, groepen taal leren (Nederlands, Engels, Arabisch etc) groepen die hadith leren olv een studeent van kennis.
Maar ook dagjes uit voor kinderen in moeilijke situaties. Zoals weeskinderen, kinderen met ouders met psychische problematiek, ouders die financiële uitdagingen / beproevingen doorstaan.
Of eenzame volwassenen.

Ook elk jaar in Ramadan hebben we een wekelijkse iftar. Op een locatie iftar voor broeders, op de andere locatie iftar voor zusters. Waarbij ook iedereen welkom is. Ongeacht religie.

We proberen zo veel mogelijk kortingen en gratis materialen te gebruiken. Dit kan alleen niet met alles.

Jaarlijk hebben we hier ongeveer een budget van € 30.000,- voor nodig (lage inschatting) voor ca 500  (lage inschatting) deelnemers / afnemers van activiteiten.

Hiermee helpen? Daar zullen veel deelnamers erg blij mee zijn.

Personal Info

Donation Total: €5,00

Opleidingen

Om de doelen te kunnen bereiken hebben we goed geschoolde medewerkers nodig. Om die medewerkers te…

€0 of €24.000
0 Donations

Opleidingen

€0 of €24.000 raised

Om de doelen te kunnen bereiken hebben we goed geschoolde medewerkers nodig. Om die medewerkers te vormen en onderwijzen naar het werkveld kun je gebruik maken van bestaande zorgmedewerkers en die meenemen in trainingen en scholingen en intervisie. Maar je kunt ook iets anders doen: zelf opleiden. Alhamdullilah was er een ROC in het noorden die begreep dat dit echt nodig is. En zoals andere religies ook specifieke organisaties kennen om de hulpverlening aan te bieden, zagen ze ook dat er bij de scholieren die zij in de opleiding hebben soms ook het gevoel is: er “mist ”iets”. Samen zijn we nu op ontdekkingsreis om een goede opleiding neer te zetten die eindigd in een volwaardig diploma op verschillende niveaus (MBO 2 /3 / 4) in verschillende opleidingen.

 

Naast deze samenwerking krijgen we geregeld studenten van VMBO / MBO / HBO / en universiteiten die bij ons stage willen lopen.

Ook opleidingen zelf weten ons steeds vaker te vinden. Omdat we ook passende zorg en ondersteuning bieden aan de studenten.

De studenten hebben zelf niet altijd makkelijke situaties dus ook daar investeren we in.
Denk aan even een broodje tussen de middag een leerzame activiteit. Kopieeren, boeken als ze die niet kunnen betalen.

Jaarlijks zijn de kosten hiervoor ca 3 euro per dag x 30 studenten (5 lesdagen)

= ca € 24.000,- op jaarbasis.

(dit zijn niet al onze studenten, omdat een deel van de studenten ambulant werkt.)

Personal Info

Donation Total: €5,00

arArabic
Stichting Islamitische Zorg