Zorg en welzijn in en buiten de ummah

De islaam is de meest prachtige religie. Alhamdullilah. Van rechten van de mensheid tot rechten voor je omgeving. Iedereen heeft recht op goede zorg en verzorging en moeten we dingen samen aanpakken.
Het westen is vrij individualistisch ingesteld. Dat wil niet zeggen dat de mensen ook zo zijn. Zoals we weten is iedereen geboren met een natuurlijke aanleg (fitrah) waarbij gezamelijkheid ook nodig is. Daarom sluit iedereen ook zo graag laagdrempelig aan.

Toch liggen er op veel onderwerpen qua zorg taboes. Mensen melden zich niet bij de moskee, of durven dat soms niet. Maar ook weten ze de wegen rochting overheid en hun rechten op zorg vaak niet. Dit gat proberen we (op) te vullen. Dat betekent dat onze medewerkers naar de mensen toe gaan (of telefonisch) om goed uit te zoeken wat de hulpvraag is. Soms hebben we dan een medewerker nodig die een specifieke taal spreekt of dan zoeken we in ons netwerk. En doordat we de systemen kennen van alle kanten kunnen we goed inschatten wat nodig is. En proberen dan samen met de hulpvragers de hulpvraag helder te krijgen en passende hulp in te zetten of te organiseren. Dat kunnen gesprekken zijn met een (huis-)arts, of met een instelling of gemeente. Maar soms blijven ze bij ons.

Ook veilig thuis werken we mee samen. Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Belangrijk is om te weten: een beslissing om een kind uit huis te plaatsen. (of een oudere bijvoorbeeld bij dementie) is nooit onze beslissing. Deze beslissingen liggen bij de daarvoor aangestelde organisaties. Wat wel wel doen is kijken of er nog dingen zijn die in het gezin lukken of voorwaarden helder te krijgen of veiligheidsplannen te maken.

De hulpvragen die de stichting krijgt vallen onder de geïndiceerde zorg. Dus er is (vaak) nog geen budget voor de zorg. Vanzelfsprekend zijn we aan het kijken of bepaalde taken en verantwoorlijkheden (deels) vergoed kunnen worden. Maar dat maakt ook afhankelijk. En we willen het liefste zo onafhankelijk mogelijk kunnen werken.

Dat kan alleen met jullie steun.

Voor deze zorg moeten we naar cliënten toe (reiskosten) we bellen veel met organisaties en instanties (telefoonkosten) en mailen en helpen ook mensen met allerlei financiële en administratieve zaken (kosten voor internet en kopiëren, bureau etc)

Kortom: we kunnen niet zonder jullie donaties. En vele gezinnen en vele individuen en familiesystemen werken weer / beter, dankzij jullie gulle donaties.

 

Jaarlijks benodigde budget:

€ 61.400,-

€ 24.000,-

€ 26.400,-

€ 30.000,- activiteiten

€ 141.800,-  totaal
zo veel mogelijk proberen we kortingen te krijgen en met gratis producten te werken, en donateurs en sponsoren te krijgen voor alles.

Personal Info

Donation Total: €5,00